پرسش خود را بپرسید

در این جمله از چه فعلی باید استفاده کنیم ؟------down and be quiet please!

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥١

______down and be quiet please!

٠ %

sitting

٠ %

be

٠ %

seat

١٠٠ %

sit

٥ پاسخ
٢,٥١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٩

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

جمله امری معمولا فاقد فاعل است اما به جای آن، فعل جمله خطاب به دوم شخص خاصی نوشته می‌شود که آن دوم شخص «شما» است. فاعل غالباً از جمله کنار گذاشته می شود، و ضمنی است (برای شنوندگان قابل درک است که فاعل با اینکه در جمله نیست ولی در آنجا حضور دارد). و برای موارد زیر به کار میرود:

برای دستور دادن – to give order

برای آدرس دادن – to give directions

برای معرفی دستورالعمل ها – to give instructions

برای مشاوره و یا پیشنهاد دادن – to give advice and suggestion  

معنی جمله بالا: لطفا بنشین و ساکت باش. 

١٠,٠٩٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٣,٠٢٤
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢١٠
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

جمله امری است. هرگاه to مصدر با to را برداریم فعل امر بدست می آید. بنابراین قسمت اول فعل. معنی جمله: لطفا بنشینید و ساکت باشید.

٣,٣٠٨
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢١,٣٩٣
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٣
برنزی
١٩١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما