پرسش خود را بپرسید

"_____ It" گرامر must /could

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٠

It_______cold last night because the ground is icy.

١٠٠ %

must have been

٣ پاسخ
٠ %

has been

٠ %

must be

٠ %

could have been

١,٤٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٢,٤٣٥
طلایی
١٤
نقره‌ای
٢٠٧
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٩,٩٦١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

کاربرد must have been: وقتی کاری در گذشته رخ داده باشد و از روی شواهد موجود به این نتیجه می رسی آن اتفاق رخ داده است از must have been استفاده می کنی. معنی: شب گذشته باید هوا سرد بوده باشد زیرا سطح زمین یخ زده است. یعنی فرد با دیدن زمین یخ زده به این نتیجه رسیده که دیشب هوا سرد بود.

٣,١٩٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما