پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (Grammar)

١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٢٨ بازدید

 به درستی جا نمی افته واسم. be standardized رو میشناسم هرچند فراموش کردم به ساختارش  چی میگن(present passive?) ینی استاندارد ب شود. اون to رو هم میفهمم. کارواژه دوم پس از  کارواژه ی to ...

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٤٢ بازدید

میشه لطفا چندتا کلمه انگلیسی که چندین معنای مختلف دارن نام ببرید

٢ هفته پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٧٠ بازدید

ترجمه جمله زیر: This unexpected proceeding had the intended effect; for Ssu-ma I, suspecting an ambush, actually drew off his army and retreated. What Sun Tzu is advocating here, therefore, is nothing more nor less than the timely use of "bluff."

٣ هفته پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٤٤ بازدید

 ترجمه  جمله زیر O divine art of subtlety and secrecy! Through you we learn to be invisible, through you inaudible; 

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٤ بازدید

Taken thus, however, the clause balances less well with the preceding—always a consideration in the highly antithetical style which is natural to the Chinese

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٦٦ بازدید

If the enemy is taking his ease, he can harass him; This passage may be cited as evidence against Mei Yao-Ch`en's interpretation of I.  یه فرهنگ جامع از کلمات تخصصی جنگ و رزم   معرفی میکنید؟ تشکر اگه سایت هم می‌شناسید بگید ممنون .

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٥٥ بازدید

میشه لطفا  کاربرد future perfect   رو ببگین

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٦ بازدید

نقش back to  در این جمله چیه؟ There’s no real consistent, scientifically proven theory linking specific content back to what a dream means.  

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٣٣ بازدید

چرا گاهی تو بعضی از آهنگ ها متن همراه با اشتباه گرامریه؟ و انگار این کارو از عمد انجام میدن.   My mama don't like you and she likes everyone   Leave me half alive, on my homies, you was flirty

١,٤٧٦
٢ ماه پیش