پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (Vocabulary)

١ رأی
٢ پاسخ
٥٨ بازدید

به صورت کلی تفاوت بین drip و drop چیه؟ ممنون

٢ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید
چند گزینه‌ای

کدوم گزینه درسته؟ We  can't   afford  the  ...  for  private  education. 

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٥ بازدید

فرق بین hobby و pastime  چیه؟ لطفا با مثال توضیح بدین  سپاس 

٢ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید
٠ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٣١ بازدید

مثلا در جمله  The accounts showed a loss of 49 million معناش چیه؟ 

٣ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٧ بازدید
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٧ بازدید
×
٤,٢٦٢
×
٣,٥٤٨
×
١,٣٩٥
×
٥٤٨
×
٣٤١
×
٢٠٣
×
١٥٩
×
٨٢
×
٨٠
×
٨٠
×
٧١
×
٦٩
×
٤٠
×
٣٧
×
٣٠
×
٢٥
×
١٩