پرسش خود را بپرسید

معنی جمله ترکیsanki onlar hayal değil, gerçekti

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٢٥٧

لطفا بگید این جمله ترکی یعنی چی؟

sanki onlar hayal değil, gerçekti.

١,١٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٤

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

انگار اونها خیالی نبودند و واقعی بودند.

تاریخ
٣ ماه پیش

 sanki onlar hayal değil, gerçekti زمان  در دو کلمه  باهم فرق  داره  değil   زمان حال  است و  gerçekti زمان گذشته  .

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

انگار اونا خیالی نبود، حقیقته

تاریخ
٢ ماه پیش

به نظر من که خودم ترک هستم میگه که     ایــــــــنها  فرضـــــــــی نیســــــــــــــتن  و   واقــــــــــعی    هســــــــــــتند.ممنون

١٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

معنی جمله ترکی:؛ گویی آنهارؤیانیستندبلکه واقعیتند، ویا، "انگارایناخیالی نیستن واقعی هستن

تاریخ
٣ ماه پیش

یعنی با یک تیر دو نشون زدن

تاریخ
٣ ماه پیش

آنها انگار خیال نبودند، بلکه واقعی بودند.

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

میشه " مثل اینکه اونها خیال نبودن واقعی بودن"

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما