پرسش خود را بپرسید

تفاوت سه واژه answer," "reply," and "respond

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٩٨

تفاوت سه واژه answer," "reply," and "respond

من پاسخی مختصر تقدیم می کنم. امیدوارم با مشارکت شما،  موضوع  دقیق تر و مستندتر روشن و تبیین گردد🙏🙏

٢٨٣,٨٦٥
طلایی
١٨٤
نقره‌ای
٣,٣٧٤
برنزی
١,٩٥٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
Answer

1- answer ، پاسخی مستقیم به یک سوال یا پرسش خاص است.
2- هدف Answers  ارائه اطلاعات یا راه حلی است که درخواست شده است.
3- Answers  اغلب مختصر و متمرکز بر پرداختن به سوال مورد نظر هستند.

مثال ها؛ 

The student's answer to the math problem was correct.

I don't have a definitive answer to your question about the company's future plans.

Can you provide a more detailed answer to explain the process?

Reply

1- reply  یک پاسخ کلی به یک گزاره، سوال یا ارتباط است.
2- Replies  می توانند بازتر باشند و لزوماً به طور مستقیم به سؤال یا گزاره اصلی نپردازند.
3- Replies  می توانند به شکل گزاره، سوال یا بحث بیشتر باشند.

مثال ها؛

I sent an email to my boss, and she replied within an hour.

The customer service representative replied to my complaint with an apology and a promise to look into the issue.

When I asked my friend if she was available for dinner, she replied that she was busy that evening.

Respond

1- To respond به معنای عمل کردن/act  یا صحبت کردن/speak در مقابل چیزی است.
2- Responding (دادن) می تواند شامل ارائه پاسخ/answer، جواب/reply یا هر شکل دیگری از واکنش یا بازخورد باشد.
3- Responding (دادن) اصطلاح گسترده تری است که هم پاسخ دادن/answering  و هم جواب دادن/replying را در بر می گیرد.

مثال ها؛

 The audience responded enthusiastically to the speaker's presentation.

 The company responded to the new regulations by implementing stricter policies.

 I'm still waiting for the hiring manager to respond to my job application.

*** به طور خلاصه، answers پاسخ‌های خاص/specific responses  به سؤالات هستند، replies پاسخ‌های کلی/general responses   به اظهارات یا ارتباطات هستند، و responding  عمل گسترده‌تر واکنش یا ارائه بازخورد به چیزی است.

٢٨٣,٨٦٥
طلایی
١٨٤
نقره‌ای
٣,٣٧٤
برنزی
١,٩٥٥
تاریخ
٢ ماه پیش

Respond به معنی پاسخگویی و بازخورد به چیزی است که ملزوما شفاهی نمی باسد.

Reply معمولا پاسخگویی و بازخورد به سوال یا مسئله ای است که کتبی یا شفاهی از شما پرسیده شده. د رواقع پاسخی است به رفتارها و یا ژست های طرف مقابل. معمولا د رواکنش های بیولوژیکی، شیمیایی و مکانیکی و .. شما response دارید و نه Reply.

اما answer معنی بالاتر از همه دو داشته می تواند د رحقیقت  پاسخی د ر مسائل و سوالات باشد.

مثلاً  وقتی از دو شخص یک سوال ریاضی  پرسیده شود 

هر دو به سؤال  Respond  کرده اند یعنی به سؤال جواب داده اند ولی شخصی که پاسخ صحیح داده آن شخص  answer کرده و شخصی که پاسخ غلط داده آن شخص   Reply   کرده نه  answer 

این هم لینک توضیح آن در آپارات:

https://www.aparat.com/v/CNS09

٢,٦٠٤
طلایی
١
نقره‌ای
٦٥
برنزی
٧٨
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما