پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (واژگان)

٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٦٧ بازدید
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
١,١٨٦ بازدید

اصطلاح کنتاک داشتن با کسی  درست است یا کنتاکت داشتن؟ (نزاع و دعوا) بر فرض مثال فلانی با فلانی کنتاک داره یا کنتاکت داره؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٩٠ بازدید

ایرانی ها چند واژه فارسی را میدانند  برای مثال امریکایی ها به طور میتنگین ۴۲ هزار واژه انگلیسی را بلد هستند  ( منظور اینست که این واژگان را حداقل یک بار دیده اند یا شنیده اند حتی اگر معنی ان را هم بلد نباشند ولی اصل دیدن یا شنیدن یک بار  آن است )

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٥ پاسخ
٢٩٠ بازدید
٤ رأی
تیک ١١ پاسخ
٥٤٢ بازدید
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٠٧ بازدید

آیا به معنی نیکی دهنده است؟ کتاب ما نوشته نیکی کننده. دهش مگه به معنای دهنده نیست؟

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٨ بازدید

چرا خوانش ه واکه در واژه  نه با واژه های دیگر مانند نامه ، خانه ، دانه ، پایه ، کاشانه ، استفاده ، تئوریزه و ... یکی نیست. مگر نه این است که در همه این واژه ها ه واکه است؟

١٠,٨٣٧
٤ ماه پیش