پرسش خود را بپرسید

همه‌ی پرسش‌ها

٢ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای

در خوردگی انتخابی چه اتفاقی برای فلز و سختی آلیاژ باقیمانده می افتد؟

١ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای

زمانی که مدیران به جاي تلاش براي پیش بینی رویـدادها از طریـق برنامـه ریـ زي، تـرجیح مـی دهنـد بـه  موقعیت هاي رخ داده شده واکنش نشان دهند، بیانگر کدام یک از موانع برنامه ریزي است؟ 

١ روز پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
١ پاسخ
٥٥ بازدید
چند گزینه‌ای

میان ارتفاع ساخت سازمانی و توسعه حیطه نظارت، چه نوع رابطهاي وجود دارد؟ 

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٦٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٥٩ بازدید

این رو دریک تصویر یینگ یانگ دیدم، در قسمت سیاه نوشته شده بود. 

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید

کتاب  " ترس و لرز " کی گور  رو کسی خونده ؟ بیشتر رو چه موضوعی تمرکز داره این کتاب ؟

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید
٣ رأی
١ پاسخ
١٧ بازدید

سلام. معادل فارسی  power differential در متون اخلاق  حرفه ای چی هست؟ مثل اینجا: Power differential is the role difference between two people that results in vulnerability on the part of the less empowered

٢ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید

معنی  جمله I've already gone home  چی میشه؟ یعنی الان خونه اس؟ یا قبلا خونه بوده؟

٢٠
٢ روز پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٢ بازدید

Any evaluation should include a careful history of past and present symptoms with an exam. Medical tests that look for damage already done are not a substitute for controlling exposure.  

٥٩٦
٢ روز پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٢١ بازدید

آیا الفبایی در جهان ساخته شده است که بتوان با آن هر واژه ای را بدون برداشتن خودکار از روی کاغذ نوشت؟ اگر  هست کدام الفباست؟

٧,٨١٩
٢ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید

 متوجه معنی عبارت dispute a purchase در جمله زیر نمی شم: Some credit cards allow you to dispute a purchase. 

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٤ بازدید

 آیا سیگار بر رشد مو تأثیر می گذارد: آیا باید قبل از جراحی سیگار را ترک کنم؟

٢ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٦ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدامیک از اختلالات زیر به معنای چسبیدن پلک ها به یکدیگر در زاویه داخلی و خارجی چشم است ؟

٢ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٧ بازدید

با کدوم مواد دندان رو پر کنیم ؟  امال گام بهتره با کامپوزیت های سفید ؟ 

٢ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٢٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید

در اوایل قرن بیستم، آلفرد واگنر مفهوم حرکت قاره اي را مطرح کرد . ایده او به ط ور قاطعی پذیرفتـه نـشد  زیرا او هیچ نیروي قابل تشخیصی را که داراي توان کافی براي حرکت قاره اي باشد ، معرفی نکرد . امـ ...

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید

سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل در سال ۲۰۰۲ چه کسی بود ؟ 

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٧ بازدید

حمله 51 درصدی (۵۱% Attack)  در دنیای بلاک چین به چه معنیه ؟ 

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید

طبق الگوي هجايي  « صامت + مصوت بلند + صامت »  يك واژه بنويسيد.

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید
٣ رأی
١ پاسخ
٣٢ بازدید

«Bye» و «goodbye» هر دو عبارات خداحافظی هستند که وقتی افراد یکدیگر را ترک می‌کنند استفاده می‌شوند. تفاوت اصلی در رسمی بودن و مفهوم ضمنی بودن وداع و جدایی نهفته است. «Goodbye» رسمی‌تر تلقی می‌شود و می‌ ...

٣ روز پیش