پرسش خود را بپرسید
١ رأی
٠ پاسخ
١٧ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٢١ بازدید

منظور از "شاهد روحانی روی" چیست ؟ با تو ترسم نکند شاهد روحانی روی کالتماس تو به جز راحت نفسانی نیست

٤ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
١١ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
١٠ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
١٣ بازدید

مدل بوم کسب و کار چیه ؟ میشه راجبش توضیح بدید لطفا که چطوری باید طراحی کنیم ؟

٤ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١٥ بازدید