پرسش خود را بپرسید

هم خوانواده مظلومیت چیه؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٦,٣٦٦

هم خوانواده چی میشه  مظلومیت 

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣

١٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در واژگان مترادف فارسی ستمدیده و رنجکش صحیح است و درواژگان عربی از ظلام و مظالم

٦٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٤
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش

ظالم ظلم مظلوم و هر چیزی که مربوط به کلمه ظلم است

٢٣٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٢ ماه پیش

مظلوم، ظالم، ظلم، ظلمت

١١٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٣ ماه پیش

ظلوم رو‌ دوستان اشاره  کرده بودن

١,٥٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٧
برنزی
٤٥
تاریخ
٥ ماه پیش

ظلم

ظالم 

مظلوم

ظلمت

٤٤٣
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
١٧
تاریخ
٥ ماه پیش

ظلم

مظلوم

مظلومیت

ظالم

ظلمت

٢٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش

ظالم در مقابل مظلوم ظالمیت

٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش

سلام . هم خانواده هایی برای واژه مظلومیت: ظلم/ظالم/ظلمت/مظلوم/ظلوم

٣,٠٨٣
طلایی
١
نقره‌ای
٢٧
برنزی
٢٧
تاریخ
٦ ماه پیش

مظلوم، ظلم و ظالم

تاریخ
٦ ماه پیش

هم خانواده مظلومیت کلماتی هستند که از ریشه ظلم ساخته شده‌اند. این کلمات عبارتند از:

ظلم، ظالم، ظالمانه، ظلمت، مظلوم

٧٠,٧٢٩
طلایی
١١٠
نقره‌ای
٧٠٧
برنزی
٩٣٠
تاریخ
٦ ماه پیش

ظلم ظالم  مظلوم،تظلم،

١٥,٣٩٨
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٤٣
برنزی
٢١٤
تاریخ
٦ ماه پیش

مظلوم اسم مفعول ثلاثی  مجرد از ریشه (ظلم)  هرچیزی  با  این  ریشه  هم خانواده است (خانواده درسته نه خوانواده)

ظالم ، مظلوم  ، ظلم  ،  تظلم 

١٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما