پرسش خود را بپرسید

جایگزین کلمه خوشبختم

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٦٦

چند کلمه به جایه کلمه خوشبختم در برخورد با ادم جدید؟

١٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

۱)خوش وقتم از آشنایی جنابتان؛

۲)مَسِرَت بخش

۳)سرشار از مباهاتم

۴) یا موردی خیلی ساده: خوشحالم

۵) شاکرم از بابت آشنایی شما

۶) خرسندم

۷) خرمم

۸) شادم

٣٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

شادم. خرسند. خررم.  خنک  این دم. دمت گرم

٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

از این ملاقات خرسندم

٣٠,٣٢٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢١
تاریخ
١ ماه پیش

خوشوقتم ، از آشنایی با شما خوشحالم

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

ازآشنایی باشما خرسند یا خوشحالم

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

خوشوقتم، خوش اقبالم، خوش سعادتم یاسعادتمندم

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

کلمه صحیح خوشبختم نیست، خوشوقتم هستش. به جای این کلمه میتونید در شرایط مختلف بسته به میزان صمیمیت یا رسمی بودن بیان،  از این عبارات استفاده کنید:
از دیدن شما خوشحالم.
دیدار با شما باعث افتخاره. 

از این ملاقات خرسندم.

دیدن شما سعادتیه.

١,٨٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

It s a pleasure to see.

تاریخ
١ ماه پیش

 خوشحالم. خوشوقتم. مسرورم. 

١١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

خوشحالم ( از دیدنتون ) 

نیک بختم

٤٢,٦٥٥
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٤
برنزی
٢٩٣
تاریخ
١ ماه پیش

بهترین گزینه در فارسی شادمانم

٦٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٤
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش

Im glad to see U

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما