پرسش خود را بپرسید

به جای کلمه فراموشکار چی بزارم

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٦٧٦

تو جمله ی در زندگی غافل تر و فراموشکار تر می شویم،  به جای کلمه فراموش کار چی بهتره بزارم که جمله قشنگ تر ببشه؟ مترادف فارسی میخوام*

٨٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦

خود این کلمه فارسی است نیازی به تغییر هم ندارد خوش آهنگ و زیباست

-
٦ ماه پیش

واژه بی توجه.

-
٦ ماه پیش

١٠ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در زندگی، بیشتر به سادگی و بی توجهی فرو می‌رویم.

تاریخ
٦ ماه پیش

بی ذهن، بی هوش

٥٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٢
تاریخ
١ ماه پیش

بی هوش و حواس

البته فراموش کار خودش خوبه

ولی گیج و ویج هم بد نیست

کم حافظه

تاریخ
٦ ماه پیش

فراموش پیشه

کم حافظه 

که البته  همون فراموشکار زیباتره

٨٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧
تاریخ
٦ ماه پیش

فراموش خود کلمه ای پارسی است.غیر از پیشوند فرا شاید واژه مش  به معنای ضعف و ناتوانی  باشد.

تاریخ
٦ ماه پیش

به یاد نمی اورد.

یا    در خاطر  ندارد، 

تاریخ
٦ ماه پیش

این کلمه فارسی است و تغییر شکل یافته کلمه فَراهُش است. جالب است که عزیزان با اظهار فضل پیشنهاد هم داده اند!!

-
٦ ماه پیش

نسیان‌کار کلمه ادبی‌تری هست به نظر من

٩٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٧
تاریخ
٦ ماه پیش

بی خیال تر 

نسبت به هر چیز که بی خیال باشیم انرا به دست فراموشی میسپاریم . پس شاید... 

١١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٦ ماه پیش

لفظ ساهی. البته عربیه. فارسی اصیل چیزی به ذهنم نمیاد

تاریخ
٦ ماه پیش

از کلمه حواس پرت   یا ناسی هم می شود استفاده  کرد

٣١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما