پرسش خود را بپرسید

پاسخ درست را انتخاب کنید.

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٩٦

Mr.blis dosen't say  a bad word..........?

٢٠ %

Did mr.bliss

٢ پاسخ
٨٠ %

Does he

٨ پاسخ
٠ %

Doesn't mr.bliss

٠ %

isn't he

٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

١٠ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٦
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٩٥٥
طلایی
١
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤,٢١٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٥٥١
طلایی
١
نقره‌ای
٢٢
برنزی
٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

به این نوع سوالات tag qouestion  گفته میشه که یه پارت  جمله مثبته و پارت  دیگه منفیه با توجه به جمله شما چون پارت اول قبل از کاما منفیه تویه پارت دوم بعد کاما باید فعل یا فعل کمکی مثبت باشه و همینطور   که بعد فعل یا فعل کمکی باید از فاعل مثل ... ,he, she , it ,they.بیاریم   و نمیتونیم اسم و فامیلی بیاریم              

٣١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٧
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢٢,٣٨٦
طلایی
٧٣
نقره‌ای
٩٥٧
برنزی
٩٩٦
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما