پرسش خود را بپرسید

"معلوم نشد که در طربخانۀ خاک / نقاش ازل بهر چه آراست مرا" منظور از طربخانه چیه؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٦٢٦

سلام و درود . در بیت زیر از خیام 

"معلوم نشد که در طربخانۀ خاک / نقاش ازل بهر چه آراست مرا" 

منظور از طربخانه چیه؟

١,٢٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٨

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی بیت  : معلوم نشد که در هنگام ساخته شدنم خداوند برای چه مرا به وجود اورد

طربخانه اشاره به مکانی مزین به نقوش زیبا دارد که مایۀ انبساط و شادی خاطر است. خاک در حالت معمول زیبایی‌ای ندارد، اما وقتی نقش و شکل می‌گیرد زیبا و مزین می‌گردد و تعبیر "طربخانه خاک" از این رو است

١٨,٦٠٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٦ ماه پیش

درود

طرب خانه جایگاه شادی وطرب است

اینجا خاک(  این جهان ) به طرب خانه تشبیه شده

در کل   ‌جناب خیام این جهان را محل شادی و سرور میداند نه چیز دیگر

١٣,١٧١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما