پرسش خود را بپرسید

حالت چطوره به کردی با تلفظ فارسی

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٨٣

حالت چطوره به کردی با تلفظ فارسی 

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با تشکر از کاربر گرامی مهدی آقا؛

فکرکنم منظورتون  گذاشتن مصوت ها بود.

سه مورد اول به ترتیب یعنی چطوری؟، احوالت چطوره ؟  ،  حالت چطوره؟  و حال و احوالت چطوره؟

چُنی؟

اَحْوالْتْ چُنَ؟

حالْتْ چُن؟

حالو اَحْوالْت چُنَ؟

و این سه مورد همگی به معنی خوبی؟ 

باشی؟

خاسی؟

چاکی؟

فراموش نکنین که‌ در سه مورد اول لام مثل انگلیسی تلفظ میشه که‌ در کُردی یه هفت کوچیک‌ روی لام قرار می گیره این شکلی ڵ،  اُ به شکل ۆ  و حرف ح به شکل درست حاء تلفظ میشه و نه با صدای ه دو چشم.

اَحْوالْتْ چُنَ 

معادل

ئه حواڵت چۆنه؟

٢١,٠٦٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥
تاریخ
٣ هفته پیش

چۆنی؟

چطوری؟

ده نگوباست چونه؟ 
اوضاع و احوالت چطوره؟ 

٢,٢٠٣
طلایی
١
نقره‌ای
٦٢
برنزی
٧٨
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما