پرسش خود را بپرسید

"خنیا گر" یعنی چی ؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٢٢٠

"خنیا گر"

 یعنی چی ؟ نماد چیه ؟

١,٦٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٣

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"خنیاگر" در زبان فارسی به معنای آوازخوان، آوازه خوان، خواننده سرود و غزل است. این واژه از واژه "خنیا" که به معنای آواز، سرود، یا نغمه است، برآمده است. در فارسی، "خنیاگر" به شخصی اطلاق می‌شود که در زمینه‌های موسیقی، خوانندگی یا اجرای نغمه فعالیت دارد. 

خنیاگر لغت‌نامه دهخدا خنیاگر. [ خ ُ گ َ ] (ص مرکب ) سرودگوی . سازنده . نوازنده . مغنی . آوازه خوان . (ناظم الاطباء). مطرب . (تفلیسی ) (زمخشری ) (غیاث اللغات ). قوال . (غیاث اللغات ). ساززن . خواننده . نوائی . (یادداشت بخط مؤلف ). ج ، خنیاگران : خنیاگر ایستاد و بربطزن از بس شکفته شد در اشکنجه.  منوچهری

 همی تا برزند آواز بلبلها ببستانها همی تا برزند قابوس خنیاگر بمزمرها. منوچهری 

٢٥٩,٠٢٣
طلایی
١٥٨
نقره‌ای
٣,٢٩٠
برنزی
١,٧٧٥
تاریخ
٢ ماه پیش
عکس پرسش

آواز خوان،لولی ،سرود گوی،مطرب ،قوال

تاریخ
١ ماه پیش

خنیا گر تقریبا میشه در ردیف رامشگران و نوازندگان وخوانندگان در یک بزم ش اهانه

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

من این کلمه رو با این شعر شناختم:

آن که میگوید دوستت می دارم
خنیاگرِ غمگینی است
که آوازش را از دست داده است

...

(آبادیس عزیز به قدری تبلیغ گذاشتی رو سایتت که باور کن ۶۱ بار از صفحه پرت شدم بیرون! خب  رو اعصاب میره.)

٤,٢١٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٨
تاریخ
٢ ماه پیش

خنیاگر به معنای آواز خوان بوده و در ادبیات سیاره زهره نماد خدای موسیقی است

٢٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٢ ماه پیش

نوازنده،اوازه خوان،سرود گوی،مغنی،مطرب

١٢,٥٣٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما