پرسش خود را بپرسید

معادل مناسب برای کلمه ی «معادل»

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٢٠٢

لطفا اگر کسی برای کلمه ی عربی «معادل» در حوزه ی ترجمه، پیشنهادی داره بگه ممنون میشم.

٢١,٠٦٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

برابر

هم اندازه

هم سنگ

یکسان

یکجور

همگون

همسان

٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
٤ هفته پیش

برابر

همتراز

همسنگ

٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٤
تاریخ
٢ روز پیش

سلام. تو مطالعات ترجمه (translation studies) خیلی از "برابر نهاد"  استفاده میشه برای معادل (equivalent).

٧٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٣
تاریخ
٤ هفته پیش

همسان، بَل، چونان، هم ارز،برابر،مطابق، سربه سر،همچون،یکی.

٢١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٨
تاریخ
٤ هفته پیش

یر به یر 

یک به یک 

۵۰-۵۰

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ هفته پیش

برابر ، هم چند 

٢,٢٠٣
طلایی
١
نقره‌ای
٦٢
برنزی
٧٨
تاریخ
٤ هفته پیش

برابر،  همسنگ،  هم تراز، 

٦٠٤,٨٢٣
طلایی
٢٦٨
نقره‌ای
١٥,٢٨٧
برنزی
٨,٢٨٧
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما