دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٠ رأی
تیک ٦ پاسخ
٢٦٧ بازدید

"خنیا گر"  یعنی چی ؟ نماد چیه ؟

٣ ماه پیش
٠ رأی

خنیا گر تقریبا میشه در ردیف رامشگران و نوازندگان وخوانندگان در یک بزم ش اهانه

٣ ماه پیش