پرسش خود را بپرسید

پارسی یا فارسی؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٤٦

آیا زبان یک ایرانی پارسی است یا فارسی؟

در شاهنامه سخن از فارسی است یا پارسی؟

٢٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام، من تخصصی در ادبیات ندارم و این نظر شخصی منه و ممکنه با دیدگاه اهل فن متناقض باشه.

به نظر من پارسی درسته، همونطور که به جای فیل، پیل پیکر در ادبیاتمون ذکر شده و بعد ها به گسترش زبان عربی و هجرت شاعران و نویسندگان به سرزمین های عربی و دخیل شدن عربی در فارسی، چون حروف " گ چ پ ژ" در زبان عربی وجود نداشت، کلماتی مثل پیل و پارسی به مرور به فیل و فارسی تبدیل شده اند.

تاریخ
٣ ماه پیش

با درود و سپاس بانو ی گرامی از پاسخی که نوشتی

آری، تازیان پارسی را فارسی نامیدن و فارسی زبان ها هم فارسی «حرف میزنند » و می نویسند و می پندارند که زبان و فرهنگ شان هنوز ایرانی است.

-
٣ ماه پیش

پارثی

زمین پارثیان

 واژه فارسی و پارسی  را مطالعه کنید

٢,٨٣٢
طلایی
١
نقره‌ای
٥
برنزی
٤٠
تاریخ
٣ ماه پیش

ما آدم خوب یا بد نداریم، وانکه آدمی یا خوشبخت است یا بدبخت، خوشبت آنانند که برای شادی و خوشبختی دیگران میکوشند و بدبخت آنانند که کارشان بدبخت کردن دیگران است

-
٣ ماه پیش

پاسخ شما