پرسش خود را بپرسید

تست هوش " جیمت"

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٠٤

قورباغه تربیت شده آلفرد به ازاي هر دو قدمی که آلفرد برمی دارد، 3 پرش انجام میدهـد . طـول هـر قـدم آلفرد دو برابر هر پرش قورباغه می باشد. همچنین، هنگامیکه آلفرد شروع به حرکت می کند قورباغه 10 پـرش انجام داده است . آلفرد درست موقعی که قورباغه nامین پرش خود را (بـا احتـساب 10 پـرش اولیـه ) انجـام میدهد، آن را میگیرد. مقدار n چند است؟

١٠٠ %

30

٩ پاسخ
٠ %

32

٠ %

36

٠ %

40

١٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

۹ قدم آلفرد و    ۱۸ پرش قورباغه 

تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٧٦٧
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٨٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠,٠٢٢
طلایی
٦
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣١٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٥ ماه پیش

هر  سه پرش غور خوشپوش ما که بلندیش نیم از الفرده با دو گام از الفرد همراه. بذار به این بگیم یک دوره. خب  پس  الفراد در هر دو گامش که با  سه پرش غور ما همراهه درست به اندازه یک پرش غور بهش نزدیک میشه. با شمارش ده پرش اغازین غور،و در اغاز دور دهم، که با هم میشن چهل پرش غور، الفرد اون ده پرشی که جا مونده بود رو پیمایش میکنه و دستش میرسه به دستای مهربان غور ما.

٢,٠٨٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٢
برنزی
١٢
تاریخ
٥ ماه پیش

پرش را n گرفته‌ایم و سرعت حرکت 2 به 3 است. معادله حرکت قورباغه:

X(g)=2n

معادله حرکت آلفرد:

X(a)=3n-30 (چون در پرش 10ام باید در نقطه مبدا حرکت باشد)

حال این دو معادله را برابر می‌گذاریم و n برابر 30 می‌شود

٩,٢٧٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨٠
تاریخ
٥ ماه پیش

سلام

گزینه ۱ یعنی ۳۰ 

٢٨,١٠١
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٨٩
برنزی
١,٠٤٢
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما