پرسش خود را بپرسید

ترجمه "الصَّبوحَ الصّبوحَ یا أصحابُ "

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٥

ترجمه  شعر عربی حافظ:

"الصَّبوحَ الصّبوحَ  یا أصحابُ  "

١,٦١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٤

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

صبح شده، ای دوستان، بیدار شوید صبح شده، ای دوستان، بیدار شوید از خواب خوشی که بر شما فرود آمده است بیدار شوید و به سوی سعادت گام بردارید

ای دوستان، صبح شده است زمان آن رسیده است که از خواب غفلت بیدار شوید و به سوی روشنایی و سعادت گام بردارید

صبح، طلوع امید است صبح، آغازی دوباره است صبح، فرصتی برای جبران اشتباهات گذشته است

پس، ای دوستان، بیدار شوید و از این فرصت طلایی بهره مند شوید و به سوی سعادت گام بردارید

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

ای یاران باده صبحگاهی  بیاورید 

١٦,٤٢٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٤٥٠
برنزی
٢١٨
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما