پرسش خود را بپرسید

اصطلاح "i didnt mean to pry"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٢

ترجمه اصطلاح 

"i didn't mean to pry"

١,٥٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
قصد فوضولی نداشتم، قصد دخالت نداشتم، قصد کنجکاوی نداشتم.
٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

قصدم فوضولی نبود

١٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما