پرسش خود را بپرسید

ضرب المثل فارسی معادل جمله انگلیسی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٢٦٨

ضرب المثل فارسی معادل برای جمله ی زیر 

"A bird in the hand is worth two in the bush."

٢,٧٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٢١

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

- کاچی بهتر از هیچی

- گنجشکی که به دست است بهتر از باز پریده است
- گنجشک نقد به از طاووس نسیه
- سیری ( حلوای سیاه بی ارزش که تنها برای پر کردن شکم از شر گرسنگی می خورد و بس ) نقد به از حلوای نسیه

- موش زنده به از گربه مرده است
- سیلی نقد به از حلوای نسیه
- حال را بچسب، فردا را کسی ندیده است

- کرمی به کفت به که کلنگی به هوا
- خولی به کفم به که کلنگی به هواست

٢١,٠٧٥
طلایی
١٩
نقره‌ای
٤٠٥
برنزی
١٥٩
تاریخ
٢ ماه پیش

نقد رو بچب نسیه را ول کن 

٩٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١٣
برنزی
٢٢
تاریخ
٢ ماه پیش

نقد رو بچسب  نسیه رو ول کن

تاریخ
٢ ماه پیش

معادل ضرب المثل: سیلی نقد به از حلوای نسیه/کاچی بهتر از هیچی  

١٠,٣٥٤
طلایی
٧
نقره‌ای
١٤٢
برنزی
٦٢
تاریخ
٢ ماه پیش

کاچی بهتر از هیچی.

اگه دوست داشتید لایک کنید🙂🙂

٢٢,٨٦٣
طلایی
٨
نقره‌ای
٨٠
برنزی
٧٣
تاریخ
٢ ماه پیش

کاچی به از هیچی

سیلی نقد به از حلوای نسیه

٢٢٨,٣٦٧
طلایی
٧٧
نقره‌ای
١,٠١٦
برنزی
١,٠١٥
تاریخ
٢ ماه پیش

سیلی  نقد به از حلوای نسیه

سرکه  نقد به از حلوای نسیه

٨٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٨
تاریخ
٢ ماه پیش

سرکه نقد به از حلوای نسیه. 

نقد رو بچسب، نسیه رو ول کن

٦,٥٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٦
برنزی
١٠٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما