پرسش خود را بپرسید

شعر "سیصد گل سرخ یک گل نصرانی " به چه داستانی اشاره داره؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٥,١٠٨

سلام دوستان 

شعر 

"سیصد گل سرخ یک گل نصرانی "

 به چه داستانی اشاره داره؟

١,٤٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٢

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

همه دوستان تقریبا درست گفتند فقط یه نکاتی را اشتباه فرمودند  
باسکرویل گروه شبه نظامی تشکیل نداد  بلکه وقتی  قشون دولتی از تهران برای سرکوب مشروطه خواهان به تبریز رسید و  باسکرویل به صف مشروطه خواهان پیوست و چون سربازه رفته بود کار با سلاح و سنگرسازی و ... به مردم آموزش داد   در اون جریان 300 ایرانی و یک امریکایی مسیحی کشته شد  
ضمنا  به گفته علمای ادبیات و تاریخ  هنوز شاعر این شعر به طور 100% مشخص نیست

خیلی  زیبا این شعر شروع میشه 

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی

مارا زسر بریده میترسانی

ما گر زسر بریده میترسیدیم

درمحفل عاشقان نمی رقصیدیم

تاریخ
٦ ماه پیش

این مصرع را با ادامه ی "  مارا ز سر بریده می ترسانی؟

ما گر ز سر بریده می ترسیدیم_ در محفل عاشقان نمی رقصیدیم"  به غلط منتسب به خیام شده است.

تاریخ
٥ ماه پیش

انقلاب مشروطه سیصد نفر مردم تبریز

یک نفر آمریکایی بنام باسکرویل معلم تاریخ شاغل در تبریز که به مشروطه خواهان پیوست و کشته شد

١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٦ ماه پیش

معلم 23 ساله آمریکایی بنام هوارد باسکرویل به دعوت مدرسه ای در تبریز برای تدریس به این شهر می آد که جنبش مشروطه و قیام ستار خان شروع می شه....باسکرویل به در خواست سفیر آمریکا برای بازگشت جواب منفی می ده و چون دوره سربازی رفته بود گروه شبه نظامیان مشروطه خواه رو راه اندازی می کنه....در نهایت باسکرویل و گروه 300 نفره اش شهید می شن...

پیروز باشین

تاریخ
٦ ماه پیش

مربوط به زمان مشروطه هست که 300 نفر در تبریز به رهبری یک معلم آمریکایی قیام کردند تا محاصره تبریز رو بشکنند ولی کشته شدند...

٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما