پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه ی ؛عجین؛

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٦٣

معنی کلمه ی:

 عجین

 مثال در جمله : چگونه قلب و عشق با هم عجین شدند؟

١,١٣٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٥

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

چگونه قلب و عشق با هم  آمیخته شدند؟

١٦,٤٢٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٤٥٠
برنزی
٢١٨
تاریخ
٢ ماه پیش

آمیخته، آغشته، درهم شده

٣١,٦٠٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩٤
برنزی
٣٣٣
تاریخ
٢ ماه پیش

مخلوط شدن، آمیخته شدن، در هم آمیخته شدن

١٣,٩٩١
طلایی
١٦
نقره‌ای
٢٤٠
برنزی
٣٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما