پرسش خود را بپرسید

کسی معنی این دو بیت رو می دونه؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٢٨

معنی دو بیت آخر عارفنامه از ایرج میرزا رو کسی می دونه؟

«اذا شاهَدت فی نظمی فتورًا

 و وهنًا فی بیانی لِلمعانی

 فلا تنسب لِنقصی اِن رقصی

علی تنشیطِ ابناءِ الزَّمان»

٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بیت اول:

اذا شاهَدت فی نظمی فتورًا

و وهنًا فی بیانی لِلمعانی

ترجمه:

اگر در نظم من سستی و کاهلیو در بیان معانی ناتوانی دیدی

معنی:

شاعر در این بیت می‌گوید اگر در شعر او نقص و سستی مشاهده کردید، آن را به نقص و ناتوانی او نسبت ندهید.

بیت دوم:

فلا تنسب لِنقصی اِن رقصی

علی تنشیطِ ابناءِ الزَّمان

ترجمه:

رقص من به خاطر تحریک و تشویق مردم زمانه استآن را به نقص و ناتوانی من نسبت نده

معنی:

شاعر در این بیت می‌گوید اگر شعر او سست و ناتوان است، به خاطر این است که او به دنبال تحریک و تشویق مردم زمانه خود است. او می‌خواهد با زبانی ساده و عامیانه با مردم سخن بگوید تا آنها را به اصلاح و تهذیب نفس ترغیب کند.

٢٧,٢٠٢
طلایی
٥٧
نقره‌ای
٢,٩٨٦
برنزی
١,٠٣٨
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما