پرسش خود را بپرسید

همه‌ی پرسش‌ها

٠ رأی
٠ پاسخ
٤٨ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

اگر شما گفتن به یک تن از روی ادب است، ادب هم میگوید تعارف در ادب ناپسند است.

١٩٨
١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣٤ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

انشا تصویری همراه با تصویر طبقه بندی رعایت شود (آغازین. میانی. پایانی )

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٥٣ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٢٠ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

being a 6 figure brand is no joke

٥٣١
١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٤١ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

Pete is bananas for bananas! آیا اصطلاحه؟

٤٦٤
١ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٥٢ بازدید
چند گزینه‌ای
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

Conditions required for seed germination include abundant water, an adequate  supply of oxygen, and ......... .  

١ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٤٦ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

We moved away from the city

١ ماه پیش
رأی
٠ پاسخ
٧١ بازدید
چند گزینه‌ای
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

نقش دستوري واژههاي مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟  «سرو را در چمن آواز قیامت بنشست چون سهی سرو من آن قامت رعنا بنمود»   

١ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
١٩ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

he went from being a big bear of a man at 195 kg to only weighing 135 kg.

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٦١ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

سلام، آیا مفهوم و معنی relent on the van قابل تشخیص است اینجا؟

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٤٤ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

The video is not viewable, please delete the transcript since it's not useful to see the screen biggier

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣٢ بازدید
چند گزینه‌ای
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

شهامت برخود با واقعیت، مقابله با کدام خطاي ادراکی است؟   

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣٠ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

سلام دوستان  بنظرتون بهترین بازار برای سرمایه گذاری در حال حاضر که میشه گفت تقریبا ئاریم رکود رو تجربه میکنیم چیه بنظرتون ؟ ملک ،ازر ، طلا ؟؟؟

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣٢ بازدید
چند گزینه‌ای
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

اعتبار نامه منتخبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کدام مقام صادر می کند ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٢٣١ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

1.  امیدوار 2. دست و دل باز 3. مهربان 4. باهوش 5. خوش لباس 6. با اعتماد به نفس 7. خونسرد 8. خوشحال 9. خوش هیکل 10. زیبا 11. خوش اخلاق 12. زرنگ 13. با تجربه 14. با ادب 15. احساساتی ...

١ رأی
٠ پاسخ
٤٧ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

 hands-on هم معادل فارسیش چی میشه هم انگلیسیش؟

٥٣١
١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢٦ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

The registration for this course has diminished to the point where we must consider eliminating it from the curriculum

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢٨ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

was following closed behind

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢٨ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

Dr. Stephen Krashen down in Los Angeles

١ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٦ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

and made mischief of one kind and another

١ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٤ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

Cemetery is a place for dead people. Many, many dead people in a cemetery so that’s what is cemetery is. right? is اخر برای right نیست؟  

١ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٤٨ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

 the smoke is going right up this opening

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣٥ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

When George heard this he rode as fast as he could to the lake

١ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٣٢ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

سلام، وقت بخیر. However, it was decided at last (the Grove being a Court of Honour) that if Mr. Drummle would bring never so slight a certificate from the lady, importing that he had the honour of her acquaintance, Mr. Pip must express his regret, as a gentleman and a Finch, for “having been betrayed into a warmth which.” کلمه which برای چی به کار برده شده؟ ممنون.

١ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٤٠ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

But to be a professional athlete, you need a terrific body. So, I don’t think it’s gonna work, ha, ha, ha.

١ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٤٠ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

But if an attacker cuts through the waist of the squid passing defense, then they are given freedom to use both feet.

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٥٢ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

They write acceptably well because they can’t help it.

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢٤ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

سلام چرا اینجا از ing استفاده شده معنی using چی میشه؟ But natural quinine is now very important again because many kinds of malaria cannot be cured using modern drugs anymore.

١ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٩٦ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

من برنده شدم می خواهم بدونم چجوریه 

٣٩١
١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣١ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

دوستان کلمه ی seese مربوط ب چه زمانی هست؟  

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢٠٤ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

بهاالله دراین ساختمان جایی ندارد به چه معنایی است

١ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٥٨ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

چه زمانی از said و چه زمانی از tell s استفاده میشه؟

١ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٣٩ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

Mariah is stranded at the park 

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٤٤ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

در عبارت زیر معنی قسمت های مشخص شده را بنویسید . الف) این مهربانی ها را کی و کجا دیده ؟ آن هم از مردمی که تمام عمر در لاک خودشان بوده اند .     ب) سمک و آتشک نگاه می داشتند تا قطران بخفت .

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٤٢ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

سلام این تیکه از جمله به چه معنیه experiences, specific examples of success with English. But I want you to find two, three, four, maybe five, man, maybe ten if you have them, experiences, specific examples of success with English.

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٥٠ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

یه کتاب عربی فقهی چند صفحه ترجمه میخوام

١ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٣٤ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

مه منال بوچک متم

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٦١ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

A lion congratulations interested Christian to the land of his ancestors

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٦٢ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

سلام کسی ازمون قضاوت شرکت کرده؟ قبول شده یا ن ممنون میشم از اولین مراحل تا اخرین مراحل ک مشغول ب کار شدین برام توضیح بدین 

١ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣٣ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

 is bmy english better and brtter  نیازی به استفاده از getting  نیست یعنی؟

١ ماه پیش