پرسش خود را بپرسید

have and has چه تفاوتی دارند.

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٧٩

دوستان یکی بگه.تفاوت have و  has  چیه؟

٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

حالت سوم شخص مفرد (he, she, it) در زمان حال ساده در انگلیسی با have یا has نشان داده می‌شود. 

- Have به عنوان فعل در حالت سوم شخص مفرد (she, he, it) گرفته می‌شود. 

    - مثال: She has a cat. (او یک گربه دارد)

- Has نیز به عنوان فعل در حالت سوم شخص مفرد (she, he, it) به کار می‌رود. 

    - مثال: He has a car. (او یک ماشین دارد)

بنابراین، تفاوت اصلی بین have و has در وابسته بودن به فاعل (ناشی از حالت سوم شخصی که فعل بر آن آمده) و در نحوه استفاده در جمله است.

٢٩,٩٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٠٣
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

- از has برای  ضمایر سوم شخص مفرد استفاده میکنیم؛  یعنی ضمایر  she , he , it

مثال:

She has a bike.

Ali has a car.

The dog has a black tail.

- از  have  برای ضمایر  جمع یعنی  we , you , they   و 

ضمیر اول شخص مفرد  I   استفاده میشه.

مثال:

We have several projects to finish.

They have so much work to do.

You have a nice bag.

I have an amazing friend.

٣,٤٣١
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
٣٧
تاریخ
٥ ماه پیش

روزتون بخیر

فعل " have " ( البته درستش اینه که بنویسیم " To have " ) در زمان های حال ساده، حال کامل ساده و حال کامل استمراری زمانی که از سه فاعل " He "  ، " She "  و " It "   استفاده میشه، این فعل تبدیل به "has" میشه. برای مابقی فاعل ها فعل " have" به قوت خودشون باقی میمونن.

مثال:

 1️⃣ حال ساده:

I have a car.

They have a car .

BUT ⚠

She 🔸has🔸 a car.

He 🔸has🔸 a car.

2️⃣ حال کامل ساده:

We have eaten.

They have  eaten.

BUT ⚠ 

He 🔸has🔸 eaten.

It 🔸has🔸 eaten.

3️⃣ حال کامل استمراری:

You have been talking.

I have been talking.

BUT ⚠

She 🔸has🔸 been talking.

He 🔸has🔸 been Talking.

تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما