پرسش خود را بپرسید
١٦,٠٠٠ تومان پاداش این پرسش تعلق گرفت به

معادل انگلیسی جمله‌ی comprises the whole thing being observed

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
١٩٧

comprises the whole thing being observed

به چه چیزی اشاره داره ؟ معادل انگلیسی این جمله چیه ؟

٦٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ایشون دنبال معادل انگلیسی برای این جمله هستند، و بنظرم، بنابر سلیقه میتونن از یکی از دو واژه زیر به عنوان معادل، استفاده کنند :

  • Encompassing: به معنای "در برگیرنده" یا "شامل" است و به طور کامل مفهوم این جمله را بیان می کند.
  •  Comprehensive: به معنای "جامع" یا "کامل" است و به چیزی اشاره دارد که همه جنبه های یک موضوع را شامل می شود.

٧٠,٧٨٣
طلایی
١١١
نقره‌ای
٧٠٩
برنزی
٩٣٢
تاریخ
٣ هفته پیش

و کلمه include

-
٣ هفته پیش

ترجمه : شامل کل چیزی است که مشاهده می شود 

میدان دید : Visibility 

Everything is seen perfectly 

Whatever 

whatsoever 

تاریخ
٣ هفته پیش

کل/تمام موارد رؤیت شده/مشاهده شده را در بر می گیرد/در بر دارد/شامل می شود/ شامل است/ حاوی است/ متضمن است/ محتوی است.

شامل  کل/تمام موارد رؤیت شده  می شود.

در برگیرندهٔ  کل/تمام موارد رؤیت شده/مشاهده شده است.

حاوی   کل/تمام موارد رؤیت شده/مشاهده شده  است.

محتوی  کل/تمام موارد رؤیت شده/مشاهده شده  است.

متضمن    کل/تمام موارد رؤیت شده/مشاهده شده  است.

٤١٢,٨٤٢
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٤,٠٢٨
برنزی
٨,٤٥٥
تاریخ
٣ هفته پیش

معنی جمله :

کل مورد مشاهده شده را شامل می شود.

تمام مورد رویت شده را در بر دارد.

حاوی تمام چیزی است که دیده می شود.

کلماتی با معنای: شامل شدن/در بر داشتن:

Include

Contain

Consist

١٠,٠٨٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
٣ هفته پیش

از تمام آ نچه مشاهده می‌شود تشکیل شده ،(اجزا تشکیل دهنده قابل رویت است)The consists of the whole that's observed 

٨٢,٣١٨
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٦٢
برنزی
٣٨٨
تاریخ
٣ هفته پیش

فکر می کنم معادل انگلیسی همون جمله رو هم خواسته بودن .

-
٣ هفته پیش

معادل انگلیسی عبارت "به چه چیزی اشاره داره" میتواند "What does it refer to?" باشد. جمله "comprises the whole thing being observed" به معنای "شامل تمام چیزهایی است که مشاهده میشود" است. 

٢١,١٧٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٥٦
برنزی
١٩٠
تاریخ
٣ هفته پیش

به تمامیتِ موضوعِ مشاهده شده اشاره دارد.

تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما