پرسش خود را بپرسید

خواندن گزاره رایش (ریاضی) به زبان انگلیسی

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٨٦

گزاره  زیر را  چگونه به انگلیسی بخوانیم

١٠,٨١٧
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٤
برنزی
٢٩٠
عکس پرسش

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ten percent

....

٦٥,٠١٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٧
برنزی
٥٧٤
تاریخ
٤ ماه پیش

ten percent

As far as my understanding goes, "10%" is not a proposition. It is a numerical expression which can be  (and often is) used as a noun phrase. The  "percent" part is  not pluralized.  

١,٤٤١
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٤
تاریخ
٤ ماه پیش

reading Reich's statement

٧١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٥٣
برنزی
٣١
تاریخ
٤ ماه پیش

ten percent  =  ده درصد

٢٢٧,٣٦٢
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠١
برنزی
١,٠١٣
تاریخ
٤ ماه پیش

ten percent

ده درصد

٣,٧٢٢
طلایی
١
نقره‌ای
٢٥
برنزی
١٩
تاریخ
٤ ماه پیش

    a plus b

    the sum of a and b

٦٥,٠١٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٧
برنزی
٥٧٤
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما