پرسش خود را بپرسید

خواندن گزاره رایش (ریاضی) به زبان انگلیسی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١١٤

گزاره  زیر را  چگونه به انگلیسی بخوانیم

١٠,٧٣٩
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٢
برنزی
٢٨٩
عکس پرسش

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ten percent

....

٦٣,٩٢٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٣
برنزی
٥٦٤
تاریخ
١ ماه پیش

ten percent

As far as my understanding goes, "10%" is not a proposition. It is a numerical expression which can be  (and often is) used as a noun phrase. The  "percent" part is  not pluralized.  

٧٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

reading Reich's statement

٤٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٤٧
برنزی
٣٠
تاریخ
١ ماه پیش

ten percent  =  ده درصد

٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
١ ماه پیش

ten percent

ده درصد

٣,٤٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٣
برنزی
١٨
تاریخ
١ ماه پیش

    a plus b

    the sum of a and b

٦٣,٩٢٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٣
برنزی
٥٦٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما