پرسش خود را بپرسید

معنیstand up lane چیست؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٩٥

معنی stand up lanes  در متون عمران چیست؟ 

مثال: 

an unsignalised intersection comprising two stand-up lanes on the minor road

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

An unsignalised intersection is an intersection that does not have traffic signals or other traffic control devices to regulate the flow of traffic. “Stand-up lanes” is not a common term used in traffic engineering. However, based on my search results, it seems that you might be referring to dedicated turn lanes that allow vehicles to slow down to turn without affecting the flow of through traffic. These lanes also provide a safe place for turning drivers to wait for a gap in the opposing traffic, which reduces the risk of a crash between the turning vehicle and opposing through vehicles. Unsignalised turn lanes on divided roads should only be used with caution due to increased potential for conflict, and typically high traffic speed on these roads. Median widening should be considered at intersections to facilitate traffic for the minor road turning onto the main road in two steps.

تقاطع بدون علامت، تقاطعی است که دارای علائم راهنمایی و رانندگی یا سایر وسایل کنترل ترافیک برای تنظیم جریان ترافیک نباشد. Stand-up lanes  اصطلاح رایجی نیست که در مهندسی ترافیک استفاده می شود. با این حال، بر اساس نتایج جستجو، به نظر می رسد که شما ممکن است به dedicated turn lanes اشاره داشته باشید که به وسایل نقلیه اجازه می دهد تا بدون تأثیر بر جریان ترافیک سرعت خود را کاهش دهند. همچنین مکان امنی را برای رانندگان در حال چرخش فراهم می کند تا منتظر فاصله ای در ترافیک مخالف باشند که خطر تصادف بین وسیله نقلیه در حال چرخش و مخالفت از طریق وسایل نقلیه را کاهش می دهد. به دلیل افزایش احتمال برخورد، و معمولاً سرعت بالای ترافیک در این جاده‌ها، از خطوط پیچ بدون علامت در جاده‌های تقسیم‌بندی شده فقط باید با احتیاط استفاده کرد. تعریض میانه باید در تقاطع ها در نظر گرفته شود تا تردد برای جاده فرعی که در دو مرحله به جاده اصلی می پیچد تسهیل شود.

٢٥٨,٢٠٥
طلایی
١٥٧
نقره‌ای
٣,٢٨٧
برنزی
١,٧٦٦
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما