پرسش خود را بپرسید

بهترین ترجمه به انگلیسی برای جمله زیر چیست ؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٠٩

بهترین طعمی که می چشید

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

The best flavor you taste

٤٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
١ ماه پیش

The best taste you will ever taste

٣,٠٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١,٥٠٠
برنزی
٣١٨
تاریخ
٢ ماه پیش

درود و وقت به خیر

the best flavor you have ever tested

بهترین طعمی که تا به حال چشیده اید

٤٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٢ ماه پیش

The best flavor you have  ever tasted

٦٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش

The best flavour you will taste. 

تاریخ
٢ ماه پیش

درود ؛ اگر منظور این جمله مخاطب باشد به نظرم این ترجمه مناسب است:     .The best taste you will ever taste  

ولی اگر منظور سوم شخص باشد بسته به جمع یا مفرد بودن و یا مذکر و مؤنث بودن متفاوت میشود.

تاریخ
٢ ماه پیش

The best flavor you'll ever have

١٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

The best flavor you taste

تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما