پرسش خود را بپرسید

"معامله با خودی غصه داره"

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٤١

"معامله با خودی غصه داره" 

این ضرب المثل کنایه از چیه ؟

٣,٩١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٩١

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معامله کردن با فرد آشنا (فامیل )باعث ناراحتی میشه 

شاید شما در رودربایستی بمونی

یا ایشون به شما کم پول بده یا نده

٢,١٢٠
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٢٦
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما