پرسش خود را بپرسید

" باد در فقس نکن "

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٤٠٥

" باد در فقس نکن "

کنایه از چیه ؟

١,٣٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٨

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یعنی کار بیهوده انجام نده کلا باد در قفس کردن کنایه از کار بیهوده انجام دادنه مثل آب در هاون کوبیدن

تاریخ
٦ ماه پیش

=کار بیهوده انجام دادن

برای کسی به کار برده می‌شود که انرژی و وقت خود را پای کار بیهوده گذاشته که هیچ سودی ندارد

٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٦ ماه پیش

کنایه از کار بی‌نتیجه که اثری نخواهد داشت؛ وقتی کسی صحبتی می‌کند و حرفش مقبول نیست، باد در قفس می‌کند. سعدی:

نصیحت همه عالم چو باد در قفس است *  به گوش مردم نادان چو آب در غربال

٩,٤١٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨١
تاریخ
٦ ماه پیش

باد در قفس کردن 

=گره به باد زدن

 =    کار بیهوده یا بی حاصل کردن

٤٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٦ ماه پیش

کار عبث کردن ، آی در هاون کوبیدن 

تاریخ
٦ ماه پیش

درود کار عبث و بیهوده

١٥,٣٢٠
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٤١
برنزی
٢١٤
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما