پرسش خود را بپرسید

به روی بزرگوار خود نیاورد

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٤٣

اصطلاح

 " به روی بزرگوار خود نیاورد "

 کنایه از چیست ؟ معادل امروزی آنرا بنویسید

١,٣٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٨

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

توجهی نکرد چنانکه تقصیری ندارد .

٧٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٤
برنزی
١٠
تاریخ
٢ ماه پیش

توجهی نکرد اما چون بزرگوار اومده همراههش

میشه گفت قیافه  حق به جانب گرفته  

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش

چشم پوشی از خطای دیگران و بی توجهی به آن .

١١٥,٧٠١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٤
برنزی
٤٥٣
تاریخ
٥ ماه پیش

اصطلاح " به روی بزرگوار خود نیاورد " کنایه از این است که کسی از مقام و موقعیت خود استفاده نکند و به دیگران احترام بگذارد. این اصطلاح در واقع به این معناست که کسی از قدرت و نفوذ خود برای ظلم و ستم به دیگران استفاده نکند.

معادل امروزی این اصطلاح می تواند " ادب و نزاکت را رعایت کند " یا " از قدرت خود سوء استفاده نکند " باشد.

در اینجا چند مثال از کاربرد این اصطلاح آورده شده است:

" رئیس جدید شرکت بسیار با اخلاق است و به روی بزرگوار خود نمی آورد. " " او از مقام خود برای ظلم و ستم به دیگران استفاده نمی کند و به روی بزرگوار خود نمی آورد. " " او با وجود اینکه قدرت زیادی دارد، اما بسیار متواضع است و به روی بزرگوار خود نمی آورد. " 

٢٩,٩٣٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٢٠
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

بی اعتنا یی و بی توجهی   

و به پارسی گذشتن و چشم پوشیدن 

٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش

اصطلاح "به روی بزرگوار خود نیاورد" کنایه از بی‌اعتنایی کردن یا توجه نکردن به کسی است که از نظر مقام یا موقعیت، برتر از خود است.

در واقع، این اصطلاح نشان می‌دهد که فردِ مورد نظر، از لحاظ شخصیتی، فردی با عزت نفس و متشخص است و برای حفظ عزت نفس خود، حاضر نیست به کسی که از او برتر است، بی‌احترامی کند.

معادل امروزی این اصطلاح می‌تواند عبارت‌هایی مانند "به روی خودش نیاورد"، "به رویش نیاورد"، "به رویش نمی‌آورد"، "به رویش نیاوردن" یا "بی‌اعتنایی کردن به کسی" باشد.

برای مثال، می‌توان گفت:

    "او به روی بزرگوار خود نیاورد و به حرف‌های او توجه نکرد.""او به روی بزرگوار خود نیاورد و از او عذرخواهی نکرد.""او به روی بزرگوار خود نیاورد و به او احترام گذاشت."

در این اصطلاح، واژهٔ "بزرگوار" به معنای کسی است که از نظر مقام یا موقعیت، برتر از خود است. این واژه می‌تواند به شخصی با مقام بالاتر، یا به شخصی با شخصیت و شرافت بالاتر، اشاره داشته باشد.

٧٠,١٧١
طلایی
١١٠
نقره‌ای
٧٠٣
برنزی
٩١٦
تاریخ
٥ ماه پیش
اعتنا نکردن – توجه نکردن – به حساب نیاوردن 
٧٠١,٩٥٨
طلایی
٥٥٩
نقره‌ای
١٥,٧٥٧
برنزی
٨,٥٣٦
تاریخ
٥ ماه پیش

چشم پوشی واسان گیری و گذشت

١٥,٣١٠
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٤١
برنزی
٢١٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما