پرسش خود را بپرسید

معنی تاراج غم چیست؟؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٠

معنی تاراج غم. چیست 

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عبارت "تاراج غم" به معنای پراکنده کردن و ریختن غم و اندوه است. واژه "تاراج" به معنای غارت کردن یا یغما بردن است ، و در این ترکیب، به معنای پراکندگی و از بین بردن غم و اندوه به کار رفته است. این عبارت معمولاً در ادبیات فارسی برای بیان رهایی از غم و اندوه و یا تسکین دادن به دیگران استفاده میشود.

٢١,٤٠٣
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٣
برنزی
١٩١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما