پرسش خود را بپرسید

محیط سازمان بدون تغییر و دست نخورده باقی می ماند

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٣٥

در کدام یک از موارد زیر فرض بر این است که محیط سازمان بدون تغییر و دست نخورده باقی می ماند ؟

١٠٠ %

چشم اندازه محدود

١ پاسخ
٠ %

اصول ارزشی سازمان

٠ %

چشم انداز نا محدود

٠ %

ماموریت سازمان

٥٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٥

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما