پرسش خود را بپرسید

جمله مرکب در زبان فارسی

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٣٥١

سلام .تعریف جمله ی

 "مرکب" 

در   زبان فارسی  و راه تشخیص این جمله ها چیه؟

١,١٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٧

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

جمله مرکب  جمله ای  است که بیش از یک فعل دارد و مکمل همدیگر هستند و از دو بخش هسته و وابسته یا پایه و پیرو تشکیل شده

مثال

من به بازار رفتم تا کتاب بخرم،

من به بازار رفتم،هسته

تا  »پیوند وابسته ساز

کتاب بخرم، وابسته

١٢,٥٣٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٥ ماه پیش

هر جا میان دو جمله حرف ربط مثل تا،ولی،و،اگر،اما،برای اینکه و....قرار بگیره جمله مرکب است

١٢,٥٣٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما