پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

٠ رأی
١ پاسخ
٦٠ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید

جمله ی شرطی التزامی را برای جمله ی  "اگر می توانستم، به تو کمک می کردم"  بسازید.

١,٦٠٠
٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٤ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید

میشه جاهای خالی رو پر کنید  "  If it ____(be) sunny, we ____(go) for a walk."

٢ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
١ پاسخ
٢٤ بازدید

حرف اضافه ی مناسب  " در باره ی چیزی صحبت کردن کدومه؟(about / on)"

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٢ بازدید

Even these women did much better than the women who went to the first clinic چرا وقتی داره راجع به حالشون که مثلا خوبن یا بدن از فعل did استفاده میکنه؟

١,٠٦٥
٢ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٣٤ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣١ بازدید

چرا در جملات زیر یکبار از in و یکبار از on برای live استفاده شده؟ He live in a cave Mumy duck live on farm

٢ هفته پیش