پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٤ بازدید

Little Tuesday wrote everything down very carefully, and then Walter told him about the taxi journey.

١ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٧ پاسخ
٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٢٤ بازدید
چند گزینه‌ای

 Ifrah: Which bus goes to the hospital? Antonia: the 236. It--- stops outside.

١,٣٥٣
١ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٢ بازدید

بعد از اون باید to بیارم یا for؟

١ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٣٢ بازدید

تگِ فعل "Let's" چجوری ساخته میشه؟ به عنوان مثال تگ جمله ی زیر رو برام توضیح بدید که چجوری ساخته میشه Let's have a cup of coffee ,  . . . . . .  ?

١ هفته پیش
٢ رأی
١٣ پاسخ
٦٣ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٣ پاسخ
٣٧ بازدید

توی اخر جملات فرق didn't she? با doesn't she? چیه؟ یعنی چه زمانی از کدوم استفاده میکنیم؟

١ هفته پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
٢١ بازدید
چند گزینه‌ای

If you_______pick them up from their house, they would like to come.

١,٣٥٣
١ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٩ بازدید