پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٦ بازدید

I’d better lose some weight و چرا به جای I weigh 60 kg  از I weight 60 kg  استفاده شده؟ هر دو تاش میشه؟

١,٠٧٦
٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٦ بازدید

because the tree had learned that having kind and generous beings around

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٠ بازدید

کاربردشون کجاست؟ به طور مثال دو جمله زیر چه فرقی دارند: don’t understand a word Not understand a word

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢١ بازدید

The doctors said they could take out a piece of her brain and maybe stop the seizures Maybe stop the seizures  چه ساختاری هست؟ فعل و فاعلش کدومه؟

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢١ بازدید

مثلا: چرا در جمله زیر از get و یا became استفاده نشد؟ The animals grew tired of listening to the hare

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٢ بازدید