پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٣ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
١٤ بازدید

Mr. Watson is an administrator at a big factory that made different kinds of merchandise

٢ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید

 در جمله ی شرطی، چه علامتی بین بخش "اگر" و بخش "نتیجه" می آید؟

١,٦٠٠
٢ هفته پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٨ بازدید

جمله ی شرطی نوع اول را برای این جمله بسازید:  "اگر باران ببارد، من چتر برمی دارم."

١,٥٨٣
٢ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢١ بازدید

 حرف اضافه ی  " ما به دنبال کتاب جدیدی هستیم". (for یا  in search of)  میشه ؟

٢ هفته پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٨ بازدید

جمله ی زیر را به زمان گذشته ی ساده مجهول تبدیل کنید: The car was repaired by the mechanic.

٢ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
٣٨ بازدید
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤١ بازدید

All the cars zooming around زمان فعلش چیه دقیقا ؟ فقط ing گرفته چرا are نداره؟

٢ هفته پیش