پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

٩ رأی
تیک ٤٠ پاسخ
٥٥٠ بازدید
چند گزینه‌ای

 Miriam: Are you coming to my party on Tuesday? Brian: I’m really sorry, but I------ to take my daughter to  the airport.

٢ هفته پیش
٧ رأی
تیک ١٣ پاسخ
٨٦١ بازدید

چرا در بیشتر گفت و گو های انگلیسی به جای " are you ok "  از " you ok " استفاده میکنند؟  در حالی که از نظر گرامری می بایست از (to (be استفاده  کرد. در کل سوال من این هست که چرا به جای "are you ok" از  ساختار زیر استفاده می کنند؟ You ok? 

٩ ماه پیش
٦ رأی
٢٣ پاسخ
١٨٤ بازدید
چند گزینه‌ای

You were driving too fast_______you?', said the policeman.

١,٢٣٦
١ ماه پیش
٦ رأی
١٠ پاسخ
١٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای

In order to remain in existence, ……… must, in the long run, produce something  consumers consider useful or desirable.

١,٢٣٦
١ ماه پیش
٥ رأی
١٦ پاسخ
١٧٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٥ رأی
٢٢ پاسخ
٢٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٥ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٤٩ بازدید

چرا و چطور ناخوانا می شود؟  فقط در صورتی که‌قبل از آن a  بیاید ناخوانا می شود؟ مثلا در draw، paw ، straw  و مانند اینها.

٢١,٦٦٩
٣ ماه پیش
٥ رأی
تیک ٥ پاسخ
٤١٢ بازدید

توی اغلب جملات انگلیسی بارها دیده میشه که برای ابراز معنی «توسط» از واژه by استفاده میشه. ولی بعضی وقتا من دیدم که توی همون جملات از واژه with هم استفاده میشه. آیا واژگان by و with در زبان انگلیسی هم ...

٩ ماه پیش
٥ رأی
تیک ٢ پاسخ
١١٣ بازدید

سلام دوستان . فرق بین افعال دو کلمه‌ای متعدی با شکل ساده (فعل به اضافه حرف اضافه) چطوری باید بفهمیم؟ مثلا: He turned down the offer vs He turned down the road

٦ ماه پیش
٤ رأی
تیک ١ پاسخ
١١٩ بازدید

سلام ترتیب قرار گرفتن صفات در جمله چگونه است ؟ میخوایم چن تا صفت رو به یه چیز نسبت بدیم  چطور باید عمل کنیم ؟

٦ ماه پیش