پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

٠ رأی
٠ پاسخ
٤ بازدید

Cinderella, you will have way too much work to do the night of the ball

چند لحظه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢ بازدید

The spider realised that just for not having wanted to

٧٨٧
چند لحظه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٢ بازدید

The villagers and the boy went back to the field only to see one sheep left در صورتی که این شکل مصدری برای این جمله معنی نمیدهد

١٠ دقیقه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٢ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٠ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٠ بازدید

Mommy Duck lived on a farm  چرا از on استفاده شده؟ آیا میشه از in استفاده کرد؟

٥٩ دقیقه پیش