دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١,٠٠٢
رتبه
رتبه در بپرس
٦٨
لایک
لایک
٨٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٠ رأی
٣ پاسخ
١٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
٤٧ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٢ بازدید

به زبان ساده مفهوم کلی  "توکنایز "Tokenization کردن  چی میشه ؟

١ روز پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٦٢ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید

مفهوم  "تفاوت‌های فرهنگی"  در مطالعه جامعه‌شناسی به چه معناست؟

٢ روز پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.