پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => گویش‌ها و لهجه‌ها)

٢ رأی
٣ پاسخ
٨٣ بازدید

کم کم ش  دوستیم به چه معناست

٤ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
١٨٧ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٢٣٦ بازدید

آیا بختیاری ها برای  خیاط یا  کسی که وصله پینه می کند اصطلاحی دارند؟ 

٤ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
١٥٣ بازدید
٢ رأی
٣ پاسخ
٥,٤٦٤ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠٨ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٨٦ بازدید

برای آشنایی با گویش های فارسی اپلیکیشن معرفی کنید؟ 

٣٧٨
٥ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٧٠ بازدید

درود تلفظ کیسه منوی (Seminal vesicles) چگونه است؟

٥ ماه پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
٥٤٧ بازدید