پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => گویش‌ها و لهجه‌ها)

٢ رأی
تیک ٥ پاسخ
٤٠٣ بازدید
٥ رأی
تیک ١ پاسخ
١٩٨ بازدید

"ابر بی بارانم بی تو "  در گویش کوردی  چی میشه ؟

٣ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٤٠٦ بازدید

"نازانم " در گویش کردی  چی معنی میده ؟

٣ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٥٥ بازدید

دلم برای مادرم تنگ شده است  در گویش لری چگونه گفته میشه ؟

٣ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٨٣ بازدید
١ رأی
تیک ٥ پاسخ
٨٨٨ بازدید

یاخجی  کی حسرتین  توستوسی  یوخدور  گوءز -گوءزی  گورمزدی ،یئر اوءزونده...

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٦ بازدید

کسی میتونه بگه  جمله ی  "آب از دستش نمیچکه" به گویش لری چی میشه ؟

٣ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٩٨ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٢٣٨ بازدید

گوزون قارادی یعنی چی؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
١٧ پاسخ
٨٦٦ بازدید

من سنی عومور بویو سئوجم سنه قووشماسام دا یعنی چی کسی میدونه معنی فارسیش چی میشه

٣ ماه پیش