پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => گویش‌ها و لهجه‌ها)

٠ رأی
٠ پاسخ
٢٠ بازدید

چرا حرف "حاء" در " حَقّم بده " خوب تلفظ میشه " ح " مانند عرب؛ امّا در اکثر کلمات دیگه  " ه ه" تلفظ میشه؟

٢ هفته پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢١ بازدید

‌((دنگمه سر‌نمای وژم بلاونم و کزه دنگم سنگ بتاونم))

٢ هفته پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٥٨ بازدید

معنی. چواریمه ؟! منیش کنارت زوانم؟! معنی اینا یعنی چی

٣ هفته پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٠ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٩٧ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

گه ر ئاوت ویست بوت دبمه زی بیه طاقت بی بوت دبمه شیه

٢ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٩٤ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

هر جا میگردم معنیش نیست

٢ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٦٧ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

سلام لطفا این متن کرمانجی رو واسم ترجمه فارسی کنید: یا بزان اساب درا جانی قده یه مه حوال تا چنگه چیه وه خازی بدو تقدیمــه هوال دس وه تنه نا وه دو لوان شدو نته ژه ژان مرحمــه سا درده ژا ساقیه شراب من باشه دره حال من

٢ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٨٠ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

تلفظ مئون چیجوری هست   

٢٠
٣ ماه پیش