پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => گویش‌ها و لهجه‌ها)

٣ رأی
١ پاسخ
١٠٤ بازدید

صطلاح میدرزمه در گویش مشهدی چیست

٤ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
١٤٦ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

راهنمایی کنید لطفا تلفظ دقیقشو بهم بگید 

٤ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٣٥٥ بازدید

آقا یکی لطفا کمک کنه. معنی  تا مره ماسِنه چی میشه

٢٠
٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣١٧ بازدید

آیا بیلاخ یک فحش   محسوب می شود 

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٤ بازدید
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٩١٨ بازدید
چند گزینه‌ای

بخوابیم به زبان کردی اصیل چی میشه 

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١١٤ بازدید

اصطلاح شیرازی "وپوکوندم" به چه معناست ؟

٤ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١,١٧٧ بازدید
چند گزینه‌ای

بهم بگید سنی دیگر و منی دیگر به ترکی چی میشه.......♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

٤ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
١٥٤ بازدید

معنی کلمه بیَه در محاورات فارسی چیست؟ گاهی دیده میشه در بعضی از بحث ها بین فارسی زبانان از کلمه بیه استفاده میشه و انگشت شصت را نشان می دهند معنی آن چیست؟   

٤ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٩١ بازدید

دوستان عزیز معنی آبیاس چیست ؟  آیا همانند اسپیاس که معنی اسب سفید می دهد میتوان گفت (:اسب آبی رنگ)

٤ ماه پیش