پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => گویش‌ها و لهجه‌ها)

٢ رأی
٠ پاسخ
٦٧ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

سلام لطفا این متن کرمانجی رو واسم ترجمه فارسی کنید: یا بزان اساب درا جانی قده یه مه حوال تا چنگه چیه وه خازی بدو تقدیمــه هوال دس وه تنه نا وه دو لوان شدو نته ژه ژان مرحمــه سا درده ژا ساقیه شراب من باشه دره حال من

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٧ بازدید

معنی  " سگسارونس"  در گویش اصفهانی  چی میشه ؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٨٠ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

تلفظ مئون چیجوری هست   

٢٠
٣ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٨ بازدید

" بادی یامان بیگیری ایشالله" در گویش اصفهانی به چه معنیه ؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٧٤ بازدید

اصطلاح محاوره ای  " دیزی دناری"  یعنی چی؟ اصفهانیه فک کنم 

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١١٢ بازدید

" سك نَزِن"  در گویش اصفهانی  به چه معناست ؟

٣ ماه پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٣٩٣ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

یه جایی اینارو داشتن میگفتن منم  بودم ولی نمیفهمیدم چی میگن‌. ---- خوی گرد چمانیگ کور خداس ---- بره ایه ترا و قران قپالی ها لی ---- هنه برانی کره چمان کید ---- نه کره اویش خاصه ---- ارایان نیوش توام قنیان بیرم بیوش مه فره کم له لی فامم ---- له عمرم کس نیاشیه چیزی   بیوشید یانه ریودار بیونه ---- و قران ایوشمه بنمه قن نبتر یک یکیان ----

٣ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٦٩ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٩٨ بازدید